Objednanie liekov

AKO SI OBJEDNAŤ DLHODOBO UŽÍVANÉ LIEKY?

OBJEDNÁVANIE LEKÁRSKEHO PREDPISU NA  DLHODOBO UŽÍVANÉ LIEKY – žiadosť  musí obsahovať  zoznam požadovaných liekov a ich dávkovanie, Vaše telefónne číslo

Podmienka na predpis liekov:

  1. Jedná sa o dlhodobo užívané lieky
  2. Pacient je pravidelne sledovaný na odbornej ambulancii a pravidelne nám dokladá aktuálny lekársky nález
  3. Pacient je pravidelne sledovaný na našej ambulancii á pol roka

  • MAILOM (a63098@napislekarovi.sk) – je potrebné vyčkať na spätný mail potvrdzujúci odoslanie lekárskeho predpisu,  priemerný čas vybavenia je do 3 dní, je potrebné si svoju liečbu zosumarizovať.
  • POŠTOVÁ SCHRÁNKA VO VCHODE POLIKLINIKY ALEBO OSOBNE U SESTRIČKY – žiadosť bude vybavená na 2. pracovný deň po jej odovzdaní (po 15:00 hod.), pacienta neinformujeme o odoslaní  lekárskeho predpisu

Kategórie
Meta